ISO 9001

Företaget är sedan 1998-03-27 certifierat enligt SS-EN ISO 9002:1994
SFK certifiering certifikat nr: 268
Certifikatet förnyat 2001-03-27

Uppdaterat till ISO 9001:2008,  2010-07-08.
Vi arbetar med att införa ISO 14000.

Vår kvalitetspolicy - Den återkommande kunden!

Det skall vi åstadkomma genom:
1.Erforderligt utbildad personal.
2.Användning av högklassigt materiel.
3.God kännedom om kundens utrustning och behov.

Kvalitetsansvarig Victoria Larsson